Go to ...

RSS Feed

hanehalkı

İç turizm rakamları açık arttırma gibi

Turizmde Türkiye’nin rakiplerine baktığımızda, oralarda iç turizmin ağır bastığını veya en azından iç-dış turizmin dengeli olduğunu görüyoruz. Türkiye’de ise sadece kriz dönemlerinde hatırlandığından bu alana ilişkin çok ciddi ve kapsamlı araştırma yok gibidir. İç turizm pazarı ile ilgili geniş kapsamlı bir anket çalışması 1997’de DİE tarafından yapıldı. ola olan kurum 1997 yılında yaptı. Aradan geçen