Go to ...

RSS Feed

Karaburun yarımadası

Ambarseki köyünde sanat turları başlattı

Turizm, sadece kalabalık kitlelerin katıldığı bir etkinlik olmadığı gibi, bu alandaki girişimlerin de her zaman büyük sermaye grupları tarafından yapılması gerekmiyor. Bu tanıma örnek olarak,  Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) kökenli tiyatrocu Şıh Ali Yalçıner’in “Kavimler Kapısı”’ adını verdiği, İzmir’in Karaburun yarımadasına bağlı Ambarseki köyünde kurduğu atölye girişimini verebiliriz. Yalçıner 20 yıldır Hollanda’da yaşayıp ve orada