Aşure’yi gastronomi turizmde kullanmalıyız

Türkiye, turizm ürünü olarak kullanılmayı bekleyen özelliklerinden dolayı zengin bir potansiyel içeriyor. Geleneksel inanç ve törelerden, her bölgenin kendine özgü damak zevkine kadar başta gastronomi turizmi olmak üzere kültür ve keşif turu şeklinde kullanılabilecek zengin bir çeşitliğe sahibiz.

Geçen hafta Kastamonu’nun Cide İlçesinin dört köyünü kapsayan DÖMODER’in (Derebucağı, Öveçler, Menük, Ortaca Köyleri Derneği) düzenlediği Aşure Bayramı etkinliklerine katıldık.  İki günlük sürede, dört köyde sırayla gerçekleştirilen Aşure Bayramı, Kastamonu dışında yaşayan hemşerileri buluşturuyor. Hemşeriler arasındaki iletişimi de hızlandıran bu buluşma, aynı zamanda ailelere yeni katılan genç bireylerin de birbirini tanımasına yol açıyor.

2mutfakBilindiği gibi, Arapçada “aşere” on, “âşir” onuncu anlamına geliyor. Halkımız onuncu gün mânasına gelen “âşir”i, aşure şeklinde telâffuz ederek Muharrem’in onuncu gününde yıllardır Aşure Gününü kutluyor. DÖMODER üyesi Mithat Bay, geleneksel günü Aşuşe Bayramı adıyla kutladıklarını hatırlattıktan sonra şu bilgileri veriyor: “Ortaca Köyümüzde gerçekleştirdiğimiz bayram için 17 kilo buğdaydan yaklaşık bin kişi için aşure yaptık. Kastamonu dışında yaşayanları baba toprağında buluşturan bu etkinlik aynı zamanda köyün ihtiyaçları için bağış toplamak için de iyi bir fırsat oluşturuyor.”

Gelenek ve görenekler konusunda son derece zengin bir mirasa sahip olan ülkemizde, Aşure Günü gibi etkinliklerin iyi planlanması halinde, iç turizme “Gastronomi turları” adıyla lezzetli ve deneyim kazandıran bir turizm hareketine dönüşebilir. Son zamanlarda Anadolu’nun bazı bölgelerine lezzet turu yapan seyahat acentelerinin sayısında bir artış var. Aşure Bayramı veya hasat şekliklerinin de iyi organize edilerek birer kültür, lezzet ve keşif turuna dönüştürülmesi halinde iç turizmdeki hareketliliği daha da canlandırması mümkün olabilir.1mithatYazar: Kerem Kofteoglu
1963’te Mardin’de doğdu. İlk ve lise eğitimlerini İstanbul’da tamamladı. Dünya gazetesinde Reklam Bölümü'nde işe başladı. Sonra İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nı takip eden muhabirlerden biri oldu. Daha sonra sırasıyla Hürriyet Gazetesi’ne bağlı haftalık Ekonomist Dergisi ve Sabah grubunun Para dergisinde çalıştı. Bir dönem Turizm Yazarları Derneği’nin (TUYED) Başkanlığını yürüten Köfteoğlu, halen çeşitli dergilerde serbest gazetecilik yapıp, bazı kurumlara basın ve turizm danışmanlığı hizmeti veriyor.