Çin Ekonomisinin Dayanıklılığı Kanıtlandı

Yaklaşık 3 bin 500 Amerika Birleşik Devletleri (ABD) şirketinin son iki hafta içinde, Çin ithal mallarına cezalı gümrük vergisi uygulayan ABD yönetimini mahkemeye vermesi düşündürücüdür.

Dava açan şirket sayısı artarken, geniş bir endüstri yelpazesinden olan davacılar, Ford, Tesla, Target ile Home Depot gibi birçok büyük isimden oluşuyor ve dünyanın bu iki büyük tüccarının çıkarlarının birbiriyle ne kadar iç içe olduğunu gösteriyor. ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nde açılan bu davalar, ABD’nin Çin ile ticaret savaşının tırmanışına meydan okuyor.

Belki de Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) 15 Eylül’de Washington’ın Çin ile ticaret savaşında uyguladığı gümrük tarifelerinin küresel ticaret kurallarını ihlal ettiğini tespit etmesinden sonra artan davalar karşısında ABD yönetimi alışılagelmişin aksine zoraki bir sessizliğe büründü.

Ne yazık ki, iki ülkenin ortak çıkarları için büyüme kutupları olması gereken ticaret, her ikisi için de bir ağrı noktası haline geldi.

Davacıların iddialarında görüldüğü üzere, ABD yönetiminin Çin ile başlattığı “kontrolsüz ve sınırsız ticaret savaşı”, Çin’e zarar vermekten çok ABD’ye zarar veriyor.

Vergiler yarıya indirildi

Washington, Beijing’le anlaşmasının ilk aşamasını imzaladıktan sonra Çin’den yapılan 120 milyar dolarlık ithalatta gümrük vergisinin yarıya indirileceği sözü vermiş olsa da, 250 milyar dolarlık Çin malı vergilerin hâlâ yüzde 25’ine ve yaklaşık 120 milyar dolarlık mal da vergilerin yüzde 7,5’una tabi olduğu unutulmamalıdır.

Bu malların önemli bir kısmı aslında Çin’deki ABD şirketleri tarafından üretiliyor ve ABD tarafından ithal ediliyor. ABD yönetiminin koruyucu azizleri olmaya yemin ettiği Amerikan şirketleri ve tüketicilerinin tarifleri ödeyen taraflar olduğu açıktır. Çin ekonomisi, küresel sağlık krizinin yol açtığı belirsizliklerin ortasında bile darbeleri hissettiği halde dayanıklılığını kanıtladı.

Zorlayıcı vergilere maruz tüm Amerikan şirketleri, Çin’den ticareti engellemek için inşa ettiği kalenin kendi tarafına düşmesi tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ABD yönetimini vergileri düşürmesi için yeterli değilse, şimdiye kadar kontrol edemediği ve ekonomi üzerinde gittikçe baskı oluşturan salgın bunu düşünmesini sağlamalı.

(Kaynak: China Daily)Yazar: Kerem Kofteoglu
1963’te Mardin’de doğdu. İlk ve lise eğitimlerini İstanbul’da tamamladı. Dünya gazetesinde Reklam Bölümü'nde işe başladı. Sonra İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nı takip eden muhabirlerden biri oldu. Daha sonra sırasıyla Hürriyet Gazetesi’ne bağlı haftalık Ekonomist Dergisi ve Sabah grubunun Para dergisinde çalıştı. Bir dönem Turizm Yazarları Derneği’nin (TUYED) Başkanlığını yürüten Köfteoğlu, halen çeşitli dergilerde serbest gazetecilik yapıp, bazı kurumlara basın ve turizm danışmanlığı hizmeti veriyor.