Çin yoksullukla mücadeleyi kurumsal seferberlikle yürütüyor

Para Dergisinin Tarım ve Orman Bakanlığı ortaklığıyla gerçekleştirdiği “Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi”nde konuşan Çin Tarım Üniversitesi Kırsal Kalkınma Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Lixia Tang, ülkesinin yoksullukla nasıl mücadele ettiğini anlattı.

Çin’in, reform ve dışa açılma sürecinin başlamasından bu yana yoksulluğun azaltılması konusunda önemli çalışmalar yaptığına dikkat çeken Prof. Dr. Lixia şunları söyledi: “Kalkınma stratejisi organize, planlı ve büyük ölçekli bir şekilde hayata geçiriyor. 1984’te Çin’de 835 milyon yoksul vardı.  O yıllarda 3 bini aşkın ilçe varken bunu 2011’de 832’ye düşürdük. Çin’in kırsal bölgelerindeki yoksul nüfus 2012 yılında 98 milyon 990 bin iken, bu sayı 2019 yılı sonunda 5 milyon 510 bine düştü. Yoksulluk oranı ise 2012 yılında yüzde 10,2 iken, 2019 yılında yüzde 0,6’ya düştü. Yoksul ilçelerin sayısı ise yine aynı dönemde 832’den 52’ye geriledi. Çin’de nüfusu 300 bin ila 1,5 milyon arasında değişen ilçeler var. “

Mücadelenin aşamaları

Çin’in yoksulluğa karşı verdiği mücadelenin üç farklı aşamadan geçtiğini hatırlatan Prof. Dr. Lixia, bu aşamaları şöyle özetledi: İlk aşamada Çin genel kırsal yoksulluk sorununu kurumsal reform yoluyla çözmeyi denedi. Kırsal arazi sisteminde yapılan reform, çiftçilerin arazi kıtlığı yaşamasına yol açan kurumsal engellerin ortadan kaldırılmasına yardımcı oldu.

Ülke genelinde yoksul köylerde bir ile üç yıl çalışacak toplam 775 bin parti ve devlet görevlisi belirlendi. Böylece toplam tahıl üretimi 1,69 kat arttı, bebek ölüm oranları yüzde 75 geriledi, ortalama yaşam süresi neredeyse 30 yıl uzadı ve açlık sınırı altında yaşayan kırsal nüfusun oranı yarı yarıya azaldı.

İkinci aşama 1978’de başladı ve 2012’ye kadar sürdü. Bu süreçte yoksullukla mücadele ve kalkınma ulusal stratejilerle yakından entegre edildi ve yoksulluğu azaltmaya dönük bölgesel çabalar kayda değer bir etki üretti. Çin, ülkenin kırsal bölgelerinde yoksulluğun kalkınma odaklı azaltılması için Yedi Yıllık Öncelikli Yoksulluğu Azaltma Programı’nı ve iki çerçeveyi geliştirip uygulamaya koydu.  Merkezi hükümet, ayrıca, yoksulluğun kalkınma odaklı azaltılmasına ilişkin bir politika oluşturdu, yoksul bölgeleri ve aşırı yoksulluğa bitişik alanları tanımladı. Dört kademeli bir sistem geliştirdi ve altyapının iyileştirilmesi için bir koordinasyon mekanizması kurdu. Bu altyapı, tarım, su koruma, ulaşım, elektrik ve iletişimin yanı sıra bilim ve teknoloji, eğitim, sağlık ve kültür gibi sosyal kalkınma sektörlerini kapsıyordu. Yoksullukla ulusal stratejik bir düzeyde mücadele etmek için büyük ölçekli, planlı ve organize bir seferberlik başlatıldı.

Benzeri olmayan sonuçlar

Üçüncü aşama, Çin Komünist Partisi’nin 2012’de düzenlenen 18. Ulusal Kongresi’yle birlikte start aldı. Bu süreçte yoksullukla mücadelede hedefli yaklaşımları esas alan yeni bir dönem başladı. Yoksullukla mücadelede yakalanan başarıya somut bir örnek vermek istiyorum.

Yunnan Eyaleti Laos’un dağlık kesiminde Yi, Dai ve Miao etnik gruplarından halkın ulaşım ve barınmada ciddi sorunları vardı. Burada modern evler ve yollar yapılarak sorunlar ortadan kaldırıldı.”

Prof. Dr. Lixia sözlerini şöyle noktaladı: “Oluşturulan aktivite merkezlerinde de çeşitli eğitimler verildi. Yoksullukla mücadeleyi 2020’de yoksulluğun tamamen ortadan kaldırılma hedefi ile yürütüyoruz. Bu mücadeleyi de Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve 220 kamu kurumuyla sınırlı tutmayıp, işin içine üniversite ve STK’ları da katarak veriyoruz. Belirlenen politika sayesinde Çin, ulusal düzeyde yoksullukla mücadele tarihinde benzeri olmayan sonuçlar elde etti. Bu mücadeleden elde ettiğimiz deneyimlerden dünyanın da yararlanmasını sağlamak adına Birleşmiş Milletlere bir dosya sunduk. Çünkü bu mücadeleyi dünya ülkeleriyle birlikte yürütmek istiyoruz.”

ÇİN YOKSULLUĞU AZALTIRKEN ŞU ADIMLARI ATTI

  • Yoksul bölgelere gidip sorunlar yerinde saptandı ve kurumsal seferberlik ilan edildi
  • Bir dizi belge yayımladı, kamu, üniversite ve STK’larla ortak mücadele sistemi belirlendi
  • Eldeki kaynaklar en yoksul ilçe ve köylerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanıldı
  • Kurumsal planlama yapılıp, kayıtlı yoksul aile için özel bir dosya oluşturuldu
  • Bölgesel kalkınma modeliyle bölgeler arasındaki gelir farkı azaltıldı
  • Kurum ve üniversiteler yoksul bölgelerle eşleştirilerek deneyimlerini aktardı


Yazar: Kerem Kofteoglu
1963’te Mardin’de doğdu. İlk ve lise eğitimlerini İstanbul’da tamamladı. Dünya gazetesinde Reklam Bölümü'nde işe başladı. Sonra İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nı takip eden muhabirlerden biri oldu. Daha sonra sırasıyla Hürriyet Gazetesi’ne bağlı haftalık Ekonomist Dergisi ve Sabah grubunun Para dergisinde çalıştı. Bir dönem Turizm Yazarları Derneği’nin (TUYED) Başkanlığını yürüten Köfteoğlu, halen çeşitli dergilerde serbest gazetecilik yapıp, bazı kurumlara basın ve turizm danışmanlığı hizmeti veriyor.