Çin’in Küresel Rekabet Gücü Arttı

Dünya Ekonomik Forumu’nun açıkladığı Küresel Rekabet Gücü Raporu 2019’da Çin, geçen sene olduğu gibi bu yıl da 28. sırada yer aldı. Listedeki yeri değişmeyen Çin’in genel notunda istikrarlı bir iyileşme kaydedildi.

İlk 10’a giren ülkeler, Singapur, ABD, Çin anakarasına bağlı Hong Kong, Hollanda, İsviçre, Japonya, Almanya, İsveç, İngiltere ve Danimarka olarak sıralandı. Asya-Pasifik dünyanın en rekabetçi bölgesi olurken, onu Avrupa ve Kuzey Amerika izledi.

Küresel rekabet gücü endeksini temel alan rapor, 12 temel gösterge itibarıyla 141 ekonominin rekabet gücünü değerlendirdi. Bu temel göstergeler arasında kurumlar, altyapı, bilişim ve iletişim teknolojilerinin benimsenmesi, makroekonomik istikrar, sağlık hizmetleri, vasıflar, ticari mal piyasaları, işgücü piyasaları, finansal sistemler, pazar büyüklüğü, girişim canlılığı ve yenilik kapasitesi bulunuyor.

Rapora göre, Çin pazar büyüklüğü, makroekonomik istikrar, yenilik kapasitesi, bilişim teknolojileri uygulamaları ve altyapıda yüksek not aldı. Buna ek olarak, Çin’in belirli alanlardaki performansı, genelde gelişmiş ekonomilerden oluşan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyesi ülkelerle karşılaştırılabilir seviyede.

Örneğin Çin’in bilişim teknoloji uygulamalarında performansı 25 OECD ülkesinden daha iyi ve ortalama yaşam süresi ABD’den fazla, OECD ortalamasına da çok yakın.Yazar: Kerem Kofteoglu
1963’te Mardin’de doğdu. İlk ve lise eğitimlerini İstanbul’da tamamladı. Dünya gazetesinde Reklam Bölümü'nde işe başladı. Sonra İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nı takip eden muhabirlerden biri oldu. Daha sonra sırasıyla Hürriyet Gazetesi’ne bağlı haftalık Ekonomist Dergisi ve Sabah grubunun Para dergisinde çalıştı. Bir dönem Turizm Yazarları Derneği’nin (TUYED) Başkanlığını yürüten Köfteoğlu, halen çeşitli dergilerde serbest gazetecilik yapıp, bazı kurumlara basın ve turizm danışmanlığı hizmeti veriyor.