DTÖ: COVID-19 turizm gelirlerini 50 milyar dolar azaltabilir

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO-DTÖ), yılın başında uluslararası turizmde yüzde 3 ila 4 artış beklentisini, COVID-19 salgınından dolayı yüzde 1 ila 3 şeklinde revize etti. DTÖ, salgının uluslararası turizm gelirlerinde ise 30 ila 50 milyar dolarlık kayba yol açtığını belirtti.

İnsanlığın COVID-19 salgınından dolayı ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken DTÖ yönetimi, bir bildiri yayınlayarak hükümetleri, uluslararası kuruluşları, bağışçı kuruluşları turizmi kurtarma planı ve yeniden yapılandırma eylemlerine öncelik vermeye davet etti.

Tüm turizmcileri de salgınla ilgili çalışmalarda çözümün bir parçası olmaya çağıran DTÖ yönetimi bildirilerinde şu görüşlere yer verdi: “COVID-19 salgınıyla turizm sektörünün kayıpların devam ettiği ve gelirlerin azaldığına tanık oluyoruz. Halkın sağlının koruma noktasında, salgının başlamasından bu yana, UNWTO-DTÖ olarak, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile yakın çalışma içindeyiz.

DTÖ olarak bu yılın başında dünya turizminde yüzde 3 ila 4’lük büyüme tahmin ediyorduk. Salgından dolayı yıllık büyüme tahminini yüzde 1 ila 3 arasında değişen oranlarda revize ettik. Negatif büyümenin uluslararası turizm gelirlerinde 30 ila 50 milyar dolarlık kayba yol açacağını tahmin ediyoruz.

Asya ve Pasifik’in salgından en fazla etkilenecek bölge olması bekleniyor. Bu bölgede turist sayısında yüzde 9 ila 12’lik düşüşler öngörülüyor. Virüsün hızla yayılıyor olması, dünyanın diğer bölgeleri için tahmin yapılmasını zorlaştırıyor. Gelişmeleri yakından izliyoruz ve gelişmelere göre tahminlerimizi güncelleyeceğiz.”

“Turizm, diğer sektörlerden farklı olarak ekonomik faaliyetler ve sürdürülebilir kalkınmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu yüzden turizm, önümüzdeki dönemde olumsuz durumun düzeltilmesi çabalarında kilit rol oynayacak” denilen DTÖ bildirisinde şu öneriler yapılıyor: “Hükümetleri, uluslararası kuruluşları ve bağışçı kuruluşları turizmi öncelikli sektör olarak ilan edip, kurtarma planı yapmaya, sektörü yeniden yapılandırmaya dahil etmeye çağırıyoruz.

Turizm sektörü oyuncularının yüzde 80’i KOBİ’lerden oluşuyor. Bu işletmelerde çalışan milyonlarca kişi geçimini turizmden sağlıyor. Hükümetleri, bağışçı kuruluşları turizmi iyileştirme önlemleri kapsamında, mali ve siyasi destek vermeye davet ediyoruz.

Verilecek olan siyasi ve mali destekler, esnek bir yapıya sahip olan sektördeki dönüşü hızlandıracak. Bu, turizmin daha geniş ekonomik ve sosyal toparlanmaya yol açmasında kilit rol oynar. DTÖ olarak, sektörün toparlanma sürecinde, üyelerimize destek verip, rehberlik etmeye hazırız.”Yazar: Kerem Kofteoglu
1963’te Mardin’de doğdu. İlk ve lise eğitimlerini İstanbul’da tamamladı. Dünya gazetesinde Reklam Bölümü'nde işe başladı. Sonra İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nı takip eden muhabirlerden biri oldu. Daha sonra sırasıyla Hürriyet Gazetesi’ne bağlı haftalık Ekonomist Dergisi ve Sabah grubunun Para dergisinde çalıştı. Bir dönem Turizm Yazarları Derneği’nin (TUYED) Başkanlığını yürüten Köfteoğlu, halen çeşitli dergilerde serbest gazetecilik yapıp, bazı kurumlara basın ve turizm danışmanlığı hizmeti veriyor.