EMLAK VERGİSİNDEKİ REFORM İHTİYATLI İLERLETİLECEK

Çin Maliye Bakanlığı vergi politikası bölümü müdürü Wang Jianfan, ülkenin emlak vergisi reformu, 14. Beş Yıllık Plan (2021-2025) uyarınca, çağdaş hale getirip daha da iyileştireceklerini söyledi. 

(China Today) — Yerel vergi ve doğrudan vergi sistemleri, vergi yapısını iyileştirip, kaliteli kalkınma, sosyal adalet ve piyasa birliğine yardımcı olan bir vergi sisteminin kurulmasına yol açıyor. Öncelikli olarak, Çin yerel vergi sistemini iyileştirip, yerel vergi kaynaklarını desteklemeye kararlı.

Çin hükümeti bunu yaparken, ülkenin eyaletlere daha yüksek özerklik verecek. Kanunlar merkezi hükümet  tarafından yapılıyor. Vergilendirmede belirli kategoriler ancak merkezi hükümetin onayı ve bunun yapılabilirliğine bakılarak kabul ediliyor.

İkincisi, Çin doğrudan vergi sistemini, dayanak noktası olarak gelir vergisi ve emlak vergisiyle iyileştirecek. Doğrudan verginin toplam vergi geliri içindeki payını kademeli olarak arttırılacak.

Bu da hükümetin doğrudan gelirini artırmada, gelir dağılımını ayarlamada ve makro ekonomiyi dengelemede önemli rol oynayacak. Çin ayrıca emlak vergisine ilişkin yasa ile reformları aktif ve ihtiyatlı bir şekilde ilerletmeyi planlıyor.Yazar: Kerem Kofteoglu
1963’te Mardin’de doğdu. İlk ve lise eğitimlerini İstanbul’da tamamladı. Dünya gazetesinde Reklam Bölümü'nde işe başladı. Sonra İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nı takip eden muhabirlerden biri oldu. Daha sonra sırasıyla Hürriyet Gazetesi’ne bağlı haftalık Ekonomist Dergisi ve Sabah grubunun Para dergisinde çalıştı. Bir dönem Turizm Yazarları Derneği’nin (TUYED) Başkanlığını yürüten Köfteoğlu, halen çeşitli dergilerde serbest gazetecilik yapıp, bazı kurumlara basın ve turizm danışmanlığı hizmeti veriyor.