Finans kuruluşları yoksulluğu azaltmada önemli rol oynuyor

Çin’de kamu politikalarıyla desteklenen finans kuruluşları yoksulluğun azaltılması projelerinde etkin bir rol üstleniyor.

Çin Kalkınma Bankası, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu’nun yanı sıra diğer ilgili bakanlıklar ve komisyonların rehberliğinde, yeniden yerleştirme yoluyla yoksulluktan kurtarılan insanlara sağlanan tamamlayıcı finansal desteğin daha da artırılması amacıyla kısa süre önce bir tebligat yayımladı.

Tebligatta tamamlayıcı projelere tercihli faiz oranlarından kredi desteği sağlanması, yeniden yerleştirilen toplulukların iş faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla sübvansiyonlu kredi kullanımının hızlandırılması ve bunların gelişiminin kırsal yeniden canlanmaya entegre edilmesi taahhütlerine yer verildi. Ayrıca yeni finansman modelleri geliştirileceği, öncü sektörler, yerel özelliklere sahip sektörler ve destekleyici altyapıya genel destek sağlanacağı açıklandı.

Çin Tarımsal Kalkınma Bankası, kısa süre önce, 52 yoksul bölge için 11 tercihli tedbiri uygulamaya koydu. Bunların arasında söz konusu bölgelerde teminat şartlarının kolaylaştırılması ve batık kredi oranlarının gevşetilmesi de bulunuyordu.

Kamu politikalarıyla desteklenen finans kuruluşları, kırsal bölgelerde yeni iş biçimleri geliştiriyor. Çin Kalkınma Bankası, bu yılın ilk çeyreğinin sonu itibarıyla, 92 ilçede yeniden yerleştirilen kırsal topluluklara 2.7 milyar RMB tutarında ilave tamamlayıcı kalkınma kredisi sağladı. (China Today Türkiye)Yazar: Kerem Kofteoglu
1963’te Mardin’de doğdu. İlk ve lise eğitimlerini İstanbul’da tamamladı. Dünya gazetesinde Reklam Bölümü'nde işe başladı. Sonra İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nı takip eden muhabirlerden biri oldu. Daha sonra sırasıyla Hürriyet Gazetesi’ne bağlı haftalık Ekonomist Dergisi ve Sabah grubunun Para dergisinde çalıştı. Bir dönem Turizm Yazarları Derneği’nin (TUYED) Başkanlığını yürüten Köfteoğlu, halen çeşitli dergilerde serbest gazetecilik yapıp, bazı kurumlara basın ve turizm danışmanlığı hizmeti veriyor.