Salgın ortamında tüketim offline’dan online’a kayıyor

Çin’de online hizmetlerde ve şirketlerin yönetim tarzındaki yenilikler hızlanıyor.  Kısa video, canlı yayın, online alışveriş gibi dijital sektörlerde yeni bir büyüme görülüyor.

Devlet Enformasyon Merkezi’ne bağlı Çin Ekonomik Enformasyon Ağı’nda finans uzmanı Wang Tingting’in China Today Türkiye için hazırladığı habere göre, temassız dağıtım, insansız perakende, canlı yayınla desteklenen perakende ve diğer yeni tüketim modelleri hızla gelişiyor. Ortak büro, online Ar&Ge ve diğer yazılımlar daha yaygın bir şekilde kullanılıyor; online eğitim ve teletıpta büyük ilerlemeler kaydediliyor.

Sanayi robotlarının devriye, teftiş ve dağıtım amacıyla kullanılması giderek yaygınlaşıyor. Sanal gerçeklik sergi salonları ve sanal navigasyon uzaktan çalışan online işletmeler için giderek daha önemli alanlar haline geliyor. Rakamlar, 10 milyon şirket ve kuruluşun, 200 milyon ofis çalışanının işlerini Dingtalk.com vasıtasıyla online olarak yürüttüğünü gösteriyor. 23 Mart itibarıyla şirketler ve kuruluşların bir gün içinde Dingtalk’ta yaptığı online toplantı sayısı 20 milyonu aştı; bu toplantılara katılanların sayısı da 100 milyonun üzerine çıktı.

20 Mart itibarıyla Tencent’in video konferans uygulaması VooV Meeting, dünya genelinde 100 ülke ve bölgede kullanılıyordu. 2 Mart itibarıyla Kingsoft belgelerinin aylık aktif kullanıcı sayısı 239 milyonu aştı. Online ofis ekosistemleri, dijital uygulamaların kullanıcılar ve şirketler arasında yaygınlaşmasıyla daha da olgunlaşacak. iiMedia Research, Çin’de akıllı mobil ofis pazarının 2020 yılında yüzde 30’dan fazla büyüyerek 37.5 milyar RMB’lik bir hacme ulaşacağını tahmin ediyor.

Salgın sırasında offline satışlar fiziksel olarak imkansız hale geldiğinde ve konum tabanlı faaliyetler durma noktasına geldiğinde tüccarlar tüketicilere ürün satmak için canlı yayın platfomlarını kullandı. Gayrimenkul satış danışmanları, alışveriş rehberleri, hazır yemek sektöründeki işletmeciler, çiftçiler dijitalizasyona kucak açarak kendilerini online sunuculara dönüştürdüler ve bu sayede cirolarını toparladılar. Canlı yayın, geçmişteki engel ve sınırları aşarak yeni anlamlar kazanıyor, yeni iş değerleri yaratıyor. (Kaynak China Today Türkiye)Yazar: Kerem Kofteoglu
1963’te Mardin’de doğdu. İlk ve lise eğitimlerini İstanbul’da tamamladı. Dünya gazetesinde Reklam Bölümü'nde işe başladı. Sonra İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nı takip eden muhabirlerden biri oldu. Daha sonra sırasıyla Hürriyet Gazetesi’ne bağlı haftalık Ekonomist Dergisi ve Sabah grubunun Para dergisinde çalıştı. Bir dönem Turizm Yazarları Derneği’nin (TUYED) Başkanlığını yürüten Köfteoğlu, halen çeşitli dergilerde serbest gazetecilik yapıp, bazı kurumlara basın ve turizm danışmanlığı hizmeti veriyor.