ULUSAL BÜYÜME İÇİN AR-GE’NİN GÜCÜNDEN YARARLANILIYOR

Çin’in 2021-2035 yılları arasında izleyeceği yolun haritası, 14’ncü Beş Yıllık Planla belirlendi. Söz konusu kalkınma planında, Çin’in ulusal gücünü bilimsel ve teknolojik gelişmeleri içeren Ar-Ge çalışmalarıyla desteklenmesi öneriliyor.

( *BAI CHUNLI /China Today)— Çin Komünist Partisi (ÇKP) 19. Merkez Komitesi, beşinci genel kurulunda kabul edilen ve 2035 yılına kadar izlenecek stratejinin belirlendiği 14. Beş Yıllık Planda, yeni çağda ekonomik ve sosyal kalkınmada yüksek kaliteli bilime olan ihtiyaca vurgu yapıldı.

Son yıllarda Ar-Ge’ye yaptığı yatırımları hızlandıran Çin, 2019’da bu alana toplam 2,21 trilyon RMB’lik (321,3 milyar ABD dolarına eşdeğer) harcama yaptı. Bu rakam, AB’nin ortalama seviyesini aşıp, GSYİH’deki yüzde 2,23’lük payla rekor seviyeye ulaştı.

Kimya, malzeme bilimi, fizik ve mühendislik dahil olmak üzere ülkenin akademik disiplinlerinin genel seviyeleri uluslararası standartlara ulaştırıldı. İnsanlı uzay aracı ve ay keşfi, BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi, yerli büyük yolcu uçağı, derin deniz insanlı dalgıç, yerel olarak üretilen uçak gemileri, yüksek hızlı demiryolları, 5G gibi çok sayıda stratejik yüksek teknoloji alanında önemli atılımlar yapıldı.

Çin’in bilimsel ve teknolojik yenilik sisteminin mekansal dağılımı gelişmeye devam ediyor. Beijing, Şanghay’ın yanı sıra, Guangdong-Hong Kong-Makao’dan oluşan Büyük Körfez Bölgesi’nde uluslararası bilim ve teknoloji inovasyon merkezleri kurma konusunda ilerlemeler kaydediliyor. Beijig’in Huairou Bölgesi, Şangay’ın Zhangjiang yüksek teknoloji parkı ve Anhui Eyaleti’nin Hefei Şehrindeki kapsamlı ulusal bilim merkezlerinin inşası tüm hızıyla devam ediyor.

AR-GE GÜCÜ OLUŞTURMANIN ÖNEMİ

Dünya, geçtiğimiz yüzyılda görülmemiş derin değişimler geçiriyor. Yenilik, küresel rekabet ortamını etkileyen ve değiştiren temel değişken haline geldi. Çin, yüksek kaliteli gelişimin yeni bir aşamasına girdi. 2035 yılında inovasyonda küresel bir lider olup, yüzyılın ortalarında bilim ve teknolojide güçlü yönlere  sahip bir ülke olmayı hedefliyor.

İnovasyona ve devrim niteliğinde atılımlar sağlama gücü olan mevcut yıkıcı teknolojilere odaklanan ülkeler, inisiyatifi gelecekteki rekabet ortamında ele geçirmek için Ar-Ge’deki harcamalarını arttırıyor.

Ziyaretçiler, Northwestern Polytechnical University tarafından 29 Kasım 2020’de 17. China-ASEAN Expo’da geliştirilen kağıt kadar ince, esnek elektronik ekranları hayranlıkla inceliyor

Ulusal Ar-Ge gücü oluşturmak, Çin’in çok disiplinli ve kurumsal avantajlarını tam anlamıyla kullanmasını kolaylaştıracak. Çekirdek teknolojilerde büyük atılımlar yapma çabalarını hızlandıracağı gibi, bilim ve teknolojide zirveye çıkıp yüksek düzeyde özgüven gerçekleştirmesine de yardımcı olacaktır.  Böylelikle ülke, uluslararası bilimsel ve teknolojik yarışmalar ile işbirliğine katılmak için daha donanımlı hale gelecek.

Büyümede yeni itici güçleri oluşturup, yüksek kaliteli ekonomik ve sosyal kalkınmayı desteklemek için güçlü bir ulusal Ar-Ge gücüne ihtiyaç var. İnovasyon, büyüme için yeni itici güçleri teşvik etmek, yükselen endüstrileri geliştirmek, geleneksel endüstrileri dönüştürmek, insanların yaşam standartlarını iyileştirmek, ekolojik çevreyi korumak, ulusal güvenliği korumak gibi adımlar, kalkınmanın temel itici gücünü oluşturuyor.

Ülke yerel ve uluslararası ortamdaki köklü değişikliklerin getirdiği bir dizi yeni fırsatın yanı sıra, bazı zorlukla karşı karşıya kalırken, ÇKP Merkez Komitesi, “ikili dolaşım” adı verilen yeni bir ekonomik kalkınma modelinin inşasını hızlandırıyor. “İkili dolaşım”, temelde iç pazarı geliştirme odaklı olduğu gibi, uluslararası dolaşım ile iç dolaşım birbirini tamamlıyor. Bu yeni gelişme modelinin anahtarını da bilimsel ve teknolojik yenilikler oluşturuyor.

Ulusal Ar-Ge gücü, bilimsel ve teknolojik yeniliğin “milli takımı” dır. Ulusal inovasyon kapasitesinin büyümesinin hızlandırılması, bir ülkenin bilim ve teknoloji alanlarında rekabet üstünlüğünü korumada önemli rol oynar. Anahtar konumundaki önemli kurumların ulusal Ar-Ge kapasitesinin güçlendirilmesi, Çin’in ulusal inovasyon sisteminin genel düzenini en iyi hale getirmesine imkan tanıyor.

Ulusal Ar-Ge gücü, üst düzey bilimsel ve teknolojik yenilik faaliyetlerinin tümüne damgasını vuruyor. Bu aynı zamanda güçlü bilim ve teknoloji kapasitesine sahip bir ülkenin ayırt edici temel özelliğini oluşturur. Araştırma alanlarında disiplinler arası ve işbirliğine dayalı inovasyon projeleri için devlet laboratuvarları ve Ar-Ge üslerinin inşa edilmesi gerekiyor. Eyelatlerin laboratuvarları, büyük ulusal Ar-Ge merkezleriyle  bütünleştirilirse hem görevlerini daha yapacak hem de güçleneceklerdir. (BAI CHUNLI, Çin Bilimler Akademisi’nde çalışıyor.)Yazar: Kerem Kofteoglu
1963’te Mardin’de doğdu. İlk ve lise eğitimlerini İstanbul’da tamamladı. Dünya gazetesinde Reklam Bölümü'nde işe başladı. Sonra İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nı takip eden muhabirlerden biri oldu. Daha sonra sırasıyla Hürriyet Gazetesi’ne bağlı haftalık Ekonomist Dergisi ve Sabah grubunun Para dergisinde çalıştı. Bir dönem Turizm Yazarları Derneği’nin (TUYED) Başkanlığını yürüten Köfteoğlu, halen çeşitli dergilerde serbest gazetecilik yapıp, bazı kurumlara basın ve turizm danışmanlığı hizmeti veriyor.