Halkla İlişkiler

Bir işletme ya da kurum iletişim kurmak amacıyla esaslı ve istikrarlı bir faaliyet yürütüyorsa Halkla İlişkiler-PR’ın gücünden yararlanıyor demektir.
Halkla İlişkiler, kurum ve kişilerin itibar yönetimidir. Hizmet veriler hedef kitle ile daha etkili iletişim kurma yöntemidir.

Kurumsal PR

  • Müşterinin hedeflerine ulaşması için genel konsept ve projelerini topluma, sektöre, karar vericilere ve hedef kitleye doğru anlatmaktır.
  • Müşteri adına, iletişimin yanı sıra, kampanya, toplantı ve benzer aktiviteleri organize etmektir.
  • Gerektiğinde, pazar ve tüketici eğilim araştırmalarını yapmaktır.
  • Hedef kitlelerle kesintisiz iletişim kurma, rakipleri araştırma sanatıdır.
  • Müşterinin ihtiyacı olan işleri fiziksel veya dijital ortamda üretilip bunları raporlamaktır.
  • Kriz çıktığında bunu tek elden ve doğru yönetmektir.
  • Müşteriden alınan bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmamasıdır.
  • Danışmanlık tavsiye, kurum hakkında yayınlar çıkarmaktır.
  • Reklam bütçeleri yapıp bunları yönetmektir.

Halkla İlişkiler Alanındaki Hizmetlerimiz

Basın Bültenleri

Basın bülteni hazırlama & danışmanlık

Etkili İletişim Yönetimi

Kişi, kurum ya da markanız için etkili iletişim yönetimi

Advertorial Haber Yönetimi

Kurum, marka, kişi, hedef kitle ve sektöre göre advertorial haber yönetim hizmeti.

Kurumsal İletişim

Kurum içi ve kurum dışı iletişim danışmanlığı.

Stratejik plan - raporlama

Stratejik plan ve raporlama hizmeti.

İtibar Yönetimi

Kişi, kurum, marka ve ürünler için itibar yönetimi…

Doğru iletişim kurmak için!