BRIQ, 21. Yüzyıl İpek Yolu’nu anlatacak

Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şi Jinping’in 2013’te ortaya attığı Kuşak ve Yol Girişimi, günümüzde 60’ı aşkın ülkeli kapsayacak şekilde genişledi. Söz konusu girişimin yayıncılık alanında da yeni dergileri gündeme getiriyor.

Bu dergilerden biri olan Belt and Road Inititaive Quarterly (BRIQ)’i Çin İş Geliştirme ve Dostluk Derneği (Türk-Çin İş Der) geniş bir yayın kurulu ve yazar kadrosuyla iki dilli olarak (Türkçe ve İngilizce) yayına hazırlıyor. Türk-Çin İş Der Başkanı M. Adnan Akfırat, dergiyle ilgili sorularımızı yanıtladı.

Dünya siyasetinin çok kutuplulaştığı, gelişmekte olan ülkeler arasında işbirliğinin hız kazanmasının ABD’nin tek kutuplu bir dünya düzeni yaratma arzusunu boşa çıkardığını vurgulayan Akfırat, “Bu dönemde emperyalist devletlerin küreselleşmeciliğini reddeden yeni bir dünya düzeni şekilleniyor. Artık dünya Asya Yüzyılı’na girdi. BRIQ, bu noktada ortaya çıkan yeni olanak ve güçlüklerin anlaşılmasını kolaylaştırmak ve Türkiye’nin 21. Yüzyıl İpek Yolu stratejisini güçlendirmek için yayına başladı” diyor.

“Kuşak ve Yol Girişimi, İpekyolu kavramını yeniden uygulamaya yönelik çığır açıcı bir hamledir” diyen Akfırat, şu bilgileri veriyor: “Kadim İpekyolu, 2 bin yıl önce Çin’den Avrupa’ya kadar, bu işbirliğine katılan bütün ülkelerinin refahını artırmış, barışçı ve güvenli ticaretin önemini göstermişti. Günümüzün İpekyolu girişimi ise bu kez demir ve deniz yollarının yanı sıra dijital sistemleri de içeriyor.”

Kuşak ve Yol Girişimi (KYG); Çin’in teklifi ve desteğiyle Asya, Avrupa, Afrika ve Latin Amerika’dan 60’ın üzerinde ülkeyi ortak refah ve kalkınma gayesiyle bir araya getirdiğini hatırlatan Akfırat, “Bütün bu ülkeler, günümüzde dünya gayri safi milli hasılasının neredeyse yarısını gerçekleştiriyor. KYG; Batı merkezli dünya düzeninden farklı olarak, insanlığın ortak çıkarları adına paylaşarak gelişmeyi ve birlikte ilerlemeyi hedefliyor.

“Türkiye kilit öneme sahip”

Türkiye, gelişmekte olan ülkeler arasındaki işbirliğini ilerletmede kilit bir konuma sahip olduğunu hatırlatan Akfırat, konuyla ilgili şu bilgileri veriyor: “Türkiye, eski İpekyolu’nda olduğu gibi, KYG’nin Asya’dan batıya açılan en ileri kapısı konumunda olacaktır. Yine Türkiye, KYG’nin Kuzey-Güney ve Doğu-Batı ekseninde son derece önemli bir konumdadır.”

KYG’nin adil bir uluslararası işbirliği düzeni arayan insanlığın geleceğini oluşturmaya katkılarının, ülkemizde akademide, medyada ve siyaset dünyasında çok yüzeysel bir şekilde bilindiğine dikkat çeken Akfırat, “Bunun temel nedeni, Türk akademi ve medyasının, buna bağlı olarak da siyasi karar vericilerin, Çin’i ve KYG’yi Batı kaynaklarından takip etmesidir. Aynı şekilde Türkiye’deki değişim ve dönüşümlerle ilgili bilgiler, Batı kaynakları süzgecinden geçerek Çin’e ve Kuşak ve Yol Girişimi’nin potansiyel ortakları olan diğer ülkelere ulaşmaktadır. Bu yüzden BRIQ, Asya Yüzyılı’na doğru ortaya çıkan yeni olanak ve güçlükleri derinlemesine anlama amacıyla yayın hayatına atıldı.”

Bilgi alışverişi hızlanacak

BRIQ, öncelikle Çin ve Türkiye’nin akademisyen, aydın ve karar vericileri arasında doğrudan görüş ve bilgi alışverişini sağlayacağını belirten Akfırat, “Aynı zamanda insanlığın ortak geleceği için tarihsel olanaklar sağlayan KYG temelinde bütün dünyanın, özellikle de gelişmekte olan dünyanın entelektüel birikimini bir araya getirecek bir platform olma iddiasındayız.”

BRIQ’in adil bir uluslararası dünya düzeni altında ulusların birliğini savunduğunu söyleyen Akfırat sözlerini şöyle noktalıyor: “Dolayısıyla Avrasya, Afrika ve Güney Amerika başta olmak üzere tüm dünyadan seçkin akademisyen, aydınlar, iş insanlarının buluştuğu bir yayın organı olacağız. Barış, kardeşlik, işbirliği, refah, toplumsal fayda ve ortak kalkınma ilkeleri temelinde yeni bir uygarlığın savunucuları BRIQ çatısı altında buluşacak.”Yazar: Kerem Kofteoglu
1963’te Mardin’de doğdu. İlk ve lise eğitimlerini İstanbul’da tamamladı. Dünya gazetesinde Reklam Bölümü'nde işe başladı. Sonra İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nı takip eden muhabirlerden biri oldu. Daha sonra sırasıyla Hürriyet Gazetesi’ne bağlı haftalık Ekonomist Dergisi ve Sabah grubunun Para dergisinde çalıştı. Bir dönem Turizm Yazarları Derneği’nin (TUYED) Başkanlığını yürüten Köfteoğlu, halen çeşitli dergilerde serbest gazetecilik yapıp, bazı kurumlara basın ve turizm danışmanlığı hizmeti veriyor.