Çin ekonomisi engelleri aşıyor

Yeni koronavirüs salgını endüstriyel üretimi azalttı, tedarik zincirini bozdu ve talebi zayıflattı.  Yatırım ve tüketim Çin’in ekonomik büyümesinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Uzun vadede, küresel muhafazakârlığın, milliyetçiliğin ve popülizmin artmasına yol açarak zenginlerle yoksullar arasındaki boşluğu genişletti ve küresel ekonomik istikrarsızlığın kaynağı oldu. Bu nedenle uluslararası anlaşmazlıkların önümüzdeki zamanlarda daha karmaşık ve şiddetli hale gelmesi bekleniyor.

Çin salgını büyük ölçüde kontrol altına aldığı için üretim yeniden başladı, ancak bazı yerli şirketler salgının dünyaya yayılmasının ardından dış taleplerdeki düşüş nedeniyle eski performansı sergileyemiyor. Virüs yayıldıkça, bazı liderler Çin’e karşı ekonomik ve mali yaptırımlar uygulayarak Çinli işletmeleri büyük ölçüde etkiledi.

Şi’den iç talebi artırma vurgusu

Çin’de arz yönlü yapısal reformlar yaratılmasına rağmen, belirsiz iç talep konusunda da endişeler var. Bu bağlamda, üst düzey siyasi danışma organı olan Çin Ulusal Halk Kongresi üyelerine cumartesi günü seslenen Cumhurbaşkanı Xi Jinping, iç talepleri karşılamak adına bir sistem kurmak için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yetersiz iç talebin haksız gelir dağılımı ve genişleyen servet açığı ile yakından ilişkili olduğu düşünüldüğünde, ülke insan merkezli gelir dağılımına odaklanmalıdır. Yatırım ve tüketim Çin’in ekonomik büyümesinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Devletin mikro ekonomik faaliyetlere müdahalesini en aza indirmek için doğrudan rahat politikalar izlenmeli, ancak denetim güçlendirilmelidir.

Bilim ve teknolojide rekabet

Büyük ülkelerin rekabeti esas olarak, bilimsel ve teknolojik yenilik yetenekleri arasındaki rekabettir. Bugün dünya yeni bir bilimsel ve teknolojik devrimin ve endüstriyel dönüşümün eşiğinde. Büyük bir ülke olarak Çin, kalkınma yolundaki darboğazları ortadan kaldırmak için bilimsel ve teknolojik yeniliği teşvik etmelidir.

Çin ekonomisinin ve Çin halkının muazzam esnekliği, Çin’in iç talebi ve piyasa canlılığını artırma potansiyeline sahip olduğu anlamına geliyor. (Kaynak: China Daily)Yazar: Kerem Kofteoglu
1963’te Mardin’de doğdu. İlk ve lise eğitimlerini İstanbul’da tamamladı. Dünya gazetesinde Reklam Bölümü'nde işe başladı. Sonra İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nı takip eden muhabirlerden biri oldu. Daha sonra sırasıyla Hürriyet Gazetesi’ne bağlı haftalık Ekonomist Dergisi ve Sabah grubunun Para dergisinde çalıştı. Bir dönem Turizm Yazarları Derneği’nin (TUYED) Başkanlığını yürüten Köfteoğlu, halen çeşitli dergilerde serbest gazetecilik yapıp, bazı kurumlara basın ve turizm danışmanlığı hizmeti veriyor.