Çin, 2019 yılında dış ticarette istikrarını korudu

Olumsuz dış koşullara rağmen Çin’in dış ticarette 2019 yılını sorunsuz yaşadığı belirtiliyor. Çin hükümeti dış ticarete istikrar kazandırmak için bir dizi politika ve tedbiri uygulamaya koydu.

Bu arada, sınır ötesi e-ticaret ve piyasa tedarik ticareti gibi yeni ticaret biçimleri de gelişme kaydetti ve bu Çin’e daha fazla yabancı ürün girişine yardımcı oldu. Devlet Enformasyon Merkezi Çin Ekonomik Enformasyon Ağı’nın kıdemli uzmanı Shi Weigang, Wind verilerinin yanı sıra, Uluslararası Para Fonu’nu raporlarından yararlanarak bir çalışma yaptı. Buna göre, Çin’in toplam ithalat ve ihracatı, 2019 yılının ocak-kasım ayları arasında, renminbi cinsinden, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 28,5 trilyon RMB’ye ulaştığını tespit etti. İhracat ise yıllık yüzde 4,5’lik bir artışla 15,5 trilyon RMB, ithalat da sabit kalarak 12,95 trilyon RMB oldu.

İlkbahar Festivali’nin ilk çeyrekte ticari faaliyetler üzerinde yarattığı etki hariç tutulduğunda, yıl genelinde ihracat ve ithalatın yıllık büyüme hızı bir bütün olarak aşağı yönlü bir trend sergilemedi. İlk çeyrek hariç tutulduğunda, nisan-kasım ayları arasında ihracatın ay bazında kaydettiği yıllık büyüme yüzde 0 ile yüzde 10 arasında değişti. İthalatın ay bazındaki yıllık büyüme hızı da yüzde -6 ile yüzde 3 aralığında seyretti.

İç Pazar güçlü

Çin’in güçlü bir iç pazara sahip olması, toplam ticaretindeki büyümeyi hızlandırıyor. 2019 yılının ocak-ekim ayları arasında Çin’de tüketim mallarının toplam perakende satışı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 artarak 33,48 trilyon RMB’ye ulaştı.

Dünyanın diğer önde gelen ekonomileriyle karşılaştırıldığında Çin’in ithalat ve ihracat hacminin toplam değerindeki değişim, ABD Doları cinsinden, yıl genelinde yüzde-2.2 oldu. Çin, bu oranla AB, ABD ve Güney Afrika’nın gerisinde kaldı ama Japonya, Güney Kore, Brezilya, Rusya ve Hindistan gibi diğer önde gelen ekonomilerden de daha iyiydi. Ticaret Bakanlığı’nın son DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) rakamlarını temel alan açıklamasına göre, 2019’un ilk sekiz ayında Çin’in ithalat ve ihracatının toplam yıllık büyüme hızı, dünyanın önde gelen ekonomilerinin ortalama büyüme hızından yüksekti.

Son yıllarda Çin hükümeti ve şirketleri, ülkenin ticari yapısını çeşitlendiriyor. Çin ile ABD arasındaki ticari uyuşmazlıkların 2018’de tırmanışa geçmesinden sonra bu süreç daha da hızlandı. 2019’un ilk 11 ayında Çin’in AB, ASEAN ve Kuşak ve Yol Girişimi ülkelerine yaptığı ithalat ve ihracatın toplam değeri, toplam dış ticaretindeki artışın üzerinde bir hızla, sırasıyla, yüzde 7,7, yüzde 12,7 ve yüzde 9,9 arttı. Bu ülkelerin Çin’in toplam dış ticaretindeki payı da 2018’in aynı dönemine kıyasla, 0.7, 1.2 ve 2 puan artarak yüzde 15,4, yüzde 14 ve yüzde 29,3’e ulaştı. ASEAN, ABD’nin yerini alarak Çin’in en büyük ikinci ticari ortağı haline geldi.Yazar: Kerem Kofteoglu
1963’te Mardin’de doğdu. İlk ve lise eğitimlerini İstanbul’da tamamladı. Dünya gazetesinde Reklam Bölümü'nde işe başladı. Sonra İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nı takip eden muhabirlerden biri oldu. Daha sonra sırasıyla Hürriyet Gazetesi’ne bağlı haftalık Ekonomist Dergisi ve Sabah grubunun Para dergisinde çalıştı. Bir dönem Turizm Yazarları Derneği’nin (TUYED) Başkanlığını yürüten Köfteoğlu, halen çeşitli dergilerde serbest gazetecilik yapıp, bazı kurumlara basın ve turizm danışmanlığı hizmeti veriyor.