Çinli Büyük Ölçekli Şirketlerin Karı Yüzde 19,1 Arttı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, ağustos ayında büyük ölçekli sanayi işletmelerinin kâr hacmi geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 19,1 artışla toplam 612,81 milyar yuana (89,83 milyar ABD Doları) ulaştı. 

Mayıs ayında bu işletmelerin büyüme hızının negatiften pozitife dönmesinden sonra, istikrarlı büyüme eğilimi korunuyor. İstatistikler, hammadde imalat sanayi kârının yüzde 32,5 artarak artış hızının temmuz ayına göre 17,8 puan büyüdüğünü gösteriyor. Ekipman imalat sanayinin kârı bir önceki yıla göre yüzde 23,1 artarak tüm büyük ölçekli sanayi işletmelerinin kârını 8,1 puan artırdı.

Ocak ayından ağustos ayına kadar, ülke çapındaki büyük ölçekli sanayi işletmelerinin toplam kâr hacmi bir önceki yıla göre yüzde 4,4 düştü, düşüş oranı ocak-temmuz dönemine oranla 3,7 puan daraldı.

Ulusal İstatistik Bürosu Sanayi Departmanı’nda kıdemli bir istatistikçi olan Zhu Hong, ocak-ağustos ayları arasında sanayi işletmelerinin ciroları ve kârlarındaki büyüme oranının henüz olumluya dönmediği görüşünde.

Zhu Hong, aynı zamanda, iç ve dış ortamın karmaşık ve değişken olmasından dolayı, işletmelerin kârlarının sürekli ve istikrarlı büyümesi için hala belli baskılarla karşılaşıldığına işaret etti.

Zhu Hong’a göre, iç talebin potansiyelinden daha fazla yararlanmak, piyasa oyuncularının canlılığını artırmak ve endüstriyel ekonomik kalkınmanın kalitesinin istikrarlı bir şekilde iyileştirilmesini teşvik etmek gerekiyor. (CRI)Yazar: Kerem Kofteoglu
1963’te Mardin’de doğdu. İlk ve lise eğitimlerini İstanbul’da tamamladı. Dünya gazetesinde Reklam Bölümü'nde işe başladı. Sonra İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nı takip eden muhabirlerden biri oldu. Daha sonra sırasıyla Hürriyet Gazetesi’ne bağlı haftalık Ekonomist Dergisi ve Sabah grubunun Para dergisinde çalıştı. Bir dönem Turizm Yazarları Derneği’nin (TUYED) Başkanlığını yürüten Köfteoğlu, halen çeşitli dergilerde serbest gazetecilik yapıp, bazı kurumlara basın ve turizm danışmanlığı hizmeti veriyor.