Salgın Hubei’de çevreye zarar vermedi

Hubei eyaleti yeni koronavirüs önleme ve kontrol komuta merkezi yerel yetkilileri, tıbbi atıkların düzgün ve hızlı bir şekilde ortadan kaldırıldığını, yerel çevreyi hiç etkilemediğini açıkladı.

Eyalet eko-çevre idaresinin şefi Lü Wenyan, Covid-19 salgınının patlak vermesiyle Hubei’nin günlük tıbbi atık işleme kapasitesinin 180 tondan mart sonu itibarıyla 667.4 tona çıkarıldığını; Wuhan’da da kapasitenin 50 tondan 265.6 tona yükseltildiğini ifade etti. Ayrıca eyalet genelinde Covid-19 hastalarının kaldığı tüm hastanelerin ve karantina tesislerinin atık suyu dezenfekte ediliyor, bu bölgelerden gelen atık suyu alan 132 pis su arıtma tesisi de faaliyetlerini sorunsuz sürdürüyor.

Şubat ayının ikinci yarısında Hubei’de günlük tıbbi atık hacminde bir patlama yaşandı. Eyaletin salgın öncesinde 136 ton olan günlük tıbbi atık hacmi 458 tona çıktı. Bu atığın düzgün ve hızlı bir şekilde ortadan kaldırılamaması, salgın önleme ve kontrol çabalarına ciddi zarar verecekti. Bu durum karşısında yerel yönetim yeni arıtma tesislerinin kurulması, mobil tesisler oluşturulması, sınai çöp yakma fırınlarının teçhizatlandırılması, tıbbi atıkların işlenmek üzere Wuhan’dan komşu illere nakledilmesini de içeren çeşitli tedbirler aldı.

Hastanelerin katı tıbbi atıklarını işleyen ve pis suyunu arıtan tesislerde, kentsel bölgelerin içme suyu kaynaklarında ve üretime devam eden şirketlerde yapılan incelemelere göre, Hubei’nin su kalitesi geçen yılın aynı döneminde bulunduğu seviyeyi muhafaza etti; su kaynakları da kirlenmedi. (Kaynak: China Today Türkiye)Yazar: Kerem Kofteoglu
1963’te Mardin’de doğdu. İlk ve lise eğitimlerini İstanbul’da tamamladı. Dünya gazetesinde Reklam Bölümü'nde işe başladı. Sonra İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nı takip eden muhabirlerden biri oldu. Daha sonra sırasıyla Hürriyet Gazetesi’ne bağlı haftalık Ekonomist Dergisi ve Sabah grubunun Para dergisinde çalıştı. Bir dönem Turizm Yazarları Derneği’nin (TUYED) Başkanlığını yürüten Köfteoğlu, halen çeşitli dergilerde serbest gazetecilik yapıp, bazı kurumlara basın ve turizm danışmanlığı hizmeti veriyor.