Şi, “Xinjiang’da Etnik Gruplar Arasındaki Dayanışma Güçlendirilecek”

Çin Komünist Partisi (ÇKP, ilkini 2010, ikincisini 2014’te gerçekleştirdiği Xinjiang çalışmalarının 3’ncü merkezi sempozyumunu,  25 ve 26 Eylül günlerinde Beijing’de düzenledi.

Çin Cumhurbaşkanı Şi Jinping, sempozyumda yaptığı konuşmada, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi’ndeki milli dayanışmaya dikkat çekti. “Xinjiang bölgesinde yaşayan tüm etnik gruplar arasındaki dayanışma güçlendirilip, temas, iletişim ve derin entegrsyon teşvik edilecektir” diyen Şi, Xinjiang’ın refah ve sağlıklı ekolojik ortama sahip,  rehabilitasyona uygun, medeniyeti sürekli gelişen bir bölge haline getirileceğini vurguladı. Hedefe ulaşmak için de yönetişim sistemi ve kabiliyetinin modernleştirileceğini belirtti.

İstatistiklere göre, 2014 ile 2019 yıllarında Xinjiang’ın Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) ortalama olarak yüzde 7,2 ve kişi başına düşen kullanılabilir gelir yüzde 9,1 arttı. Xinjiang genelindeki vatandaşlar için ücretsiz sağlık kontrolü politikası uygulanıyor. 2019 yılı itibariyle Xinjiang’daki yoksulluk oranı yüzde 1,24’e kadar düşürüldü, 2 milyon 923 bin 200 kişi yoksulluktan kurtuldu, yoksul nüfusun hepsi temel sağlık sigortası ve büyük hastalıklar sigortasına katıldı.

Geçen altı yılda merkezi bütçeden Xinjiang’ın ekonomik ve sosyal gelişmesine 2 trilyon yuandan (293 milyar ABD Doları) fazla destek sermaye ayrıldı. Xinjiang’a yardım etmekle görevlendirilen 19 eyalet ve kent yardım boyutunu güçlendirip, 96,4 milyar yuan (14,1 milyar ABD Doları) sermaye sağladı ve 10 binden fazla proje yürüttü.

Çin Cumhurbaşkanı Şi Jinping sempozyumda yaptığı konuşmada Xinjiang’da istikrarın korunmasına dikkat çekti.  Xinjiang’daki tüm çalışmalarda hukukun üstünlüğüne vurgu yapan Şi, ortak inşa, ortak yönetim ve paylaşıma dayalı sosyal yönetişim ortamının tesis edileceğini belirtti.

Şi,  kalkınmanın Xinjiang’da uzun vadeli asayişin temeli olduğuna işaret ederek, Xinjiang’ın bölgeyi İpek Yolu Ekonomik Kuşağı’ndaki çekirdek bölge haline dönüştürüp, kendi kalkınma stratejisini devletin Batı’ya açılma planı kapsamında geliştirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Şi, Xinjiang’a özgü avantajlı sektörlerin geliştirilmesi, kentleşmenin kalitesinin yükseltilmesi, aynı zamanda çevre korumanın kırmızı çizgisinin aşılmamasını istedi. Ayrıca, yoksulluğu azaltma ve istihdamı teşvik etme dâhil iki çalışmanın iyi yürütülmesi, özellikle Xinjiang’ın güney kesiminde ekonomik ve sosyal kalkınmanın ilerletilmesi gerektiğini ifade etti.

Xinjiang’ın güney kesiminde yer alan 4 il, elverişsiz doğal koşulları nedeniyle ülkenin en yoksul bölgeleri arasında yer alıyordu. Son yıllarda merkezi hükümetin desteğiyle, güney kesimde ulaştırma, telekomünikasyon, sulama ve elektrik projeleri uygulandı. 2019 sonu itibariyle güney kesimde 2,5 milyondan fazla vatandaş yoksulluktan kurtuldu.

Xinjiang’ın gelişmesinde etnik azınlıklardan yetenekli kadronun rolünün önemine vurgu yapan Şi, “Çin Komünist Partisi Xinjiang’daki etnik gruplar dâhil tüm Çin halkına hizmet ediyor.

Xinjiang çalışmalarını iyi yürütmek ÇKP ve hükümetin öncelikli konusudur. Tüm diğer eyalet ve kentler Xinjiang’a destek ve yardım sağlamalıdır” dedi. (Kaynak: CriTurk)Yazar: Kerem Kofteoglu
1963’te Mardin’de doğdu. İlk ve lise eğitimlerini İstanbul’da tamamladı. Dünya gazetesinde Reklam Bölümü'nde işe başladı. Sonra İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nı takip eden muhabirlerden biri oldu. Daha sonra sırasıyla Hürriyet Gazetesi’ne bağlı haftalık Ekonomist Dergisi ve Sabah grubunun Para dergisinde çalıştı. Bir dönem Turizm Yazarları Derneği’nin (TUYED) Başkanlığını yürüten Köfteoğlu, halen çeşitli dergilerde serbest gazetecilik yapıp, bazı kurumlara basın ve turizm danışmanlığı hizmeti veriyor.